Léky - databáze registrovaných léků v České republice pro iPhone a iPad na App Store
Databáze registrovaných léků
v České republice


verze 1.1.2, stav k 1. 1. 2021

Počet registrovaných léků: 66745
Počet léků hrazených ze zdravotního pojištění: 9461

Zobrazená data pro daný lék:

 • kód SÚKL
 • registrační číslo
 • název léku
 • doplněk názvu
 • držitel registrace
 • indikační skupina
 • ATC název
 • ATC klasifikace
 • expirace
 • výdej
 • platnost registrace
 • souhrn údajů o přípravku (SPC)
 • orientační prodejní cena (pokud je k dispozici)
U přípravků hrazených ze zdravotního pojištění další informace: Lieky icon
 • maximální úhrada ze zdravotního pojištění
 • orientační doplatek
 • preskripční omezení
 • vykazovací limit
 • indikační omezení
Hlavní funkce:
 • vyhledávání podle názvu
 • vyhledávání podle účinné látky
 • zobrazení všech produktů pro danou indikační skupinu
 • zobrazení všech produktů pro danou ATC skupinu
 • zobrazení všech produktů pro daného držitele registrace
 • historie vyhledávání
 • záložky
Databáze vyhledává ze zdrojů poskytovaných organizacemi:
- Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
- Ministerstvo zdravotnictví, Praha
- Evropská léková agentura (EMA), Amsterdam

Databáze pracuje v off-line režimu, internetové připojení není nutné.
Na starších modelech telefonů a iPadů mohou některé funkce programu pracovat pomaleji.


Požadavky

• iOS 9.3 nebo novější